Kiến thức về cai thuốc lá

Công ty TNHH Quốc tế Thanh Nghị quyết định thành lập chi nhánh mới

Thứ tư,15/08/2018
2714 Lượt xem

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng cũng như mở rộng quy mô của công ty thì vừa qua đầu năm 2018 Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Quốc tế Thanh Nghị được thành lập tại địa chỉ: Số 243/9/12S đường Tô Hiến Thành, Phường 13, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh do ông: Nguyễn Việt Anh đứng đầu.
 

Quyết định thành lập chi nhánh mới
 

Quyết định thành lập chi nhánh mới
Công ty TNHH Quốc tế Thanh Nghị quyết định thành lập chi nhánh mới
 

Vào tháng 6/2018 này, Giám đốc Nguyễn Thanh Nghị đã ủy quyền cho ông Nguyễn Việt Anh (Phó giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Thanh Nghị kiêm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Quốc tế Thanh Nghị). Theo đó, bên nhận ủy quyền sẽ có những nội dung và thời hạn tương ứng:
 

- Tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Giám đốc Công ty và theo quy định của Pháp luật hiện hành;
- Tổ chức điều hành hoạt động của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo Điều lệ Công ty và uỷ quyền của Giám đốc Công ty;
- Có trách nhiệm báo cáo thường xuyên đến Giám đốc Công ty;
- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Giám đốc Công ty về mọi hoạt động của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
 

Người ủy quyền có trách nhiệm tuân thủ các quy định về ủy quyền của công ty. Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày 01/06/2018 cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế.

Bình luận facebook
Danh mục tin tức
Tin tức mới nhất